Welkom bij sk:med

SK:Med is het bedrijf van Stephan Konijnenberg, huisarts en echografist. SK:Med vormt samen met twee partners de stichting Medisch Centrum Schijndel. De stichting heeft als speerpunt om een medisch centrum te ontwikkelen, waar  diverse specialisten spreekuur houden en waar patiënten voor kortdurend medische zorg kunnen worden opgenomen en behandeld. 

Dit initiatief is interessant omdat het sociale domein en het medische domein elkaar vinden in het vormgeven van hoogwaardige zorg op lokaal niveau. Deze stichting is dusdanig samengesteld dat ze aanvullende kwaliteiten hebben op het gebied van medisch inhoudeijke zaken, vastgoed, bedrijfskundige zaken en bedrijfspsychologie. Dit team heeft al een aantal projecten succesvol in de markt gezet en heeft nu de focus gericht op het Medisch Centrum Schijndel. Binnen dit centrum is o.a. ICONE orthopedie en sportletsels gevestigd, maar ook Fysiotherapiepraktijk Verzijden. 

MCS heeft de medewerking van Huis & Erf en de gemeente Schijndel gevraagd voor de realisatie van een buurtkliniek in het gezondheidscentrum aan De Steeg in Schijndel. Deze plannen zijn ook ingediend bij de provincie Noord-Brabant die voor de realisatie van deze buurtkliniek in Schijndel en de uitrol van dergelijke initiatieven in de rest van Brabant subsidie heeft verstrekt.

Echografie

SK:Med is het bedrijf van de Schijndelse huisarts Stephan Konijnenberg. Stephan is algemeen directeur van Zelfstandig Behandelcentrum Icone BV. Binnen dit zelfstandig behandelcentrum verricht Stephan Konijnenberg het brede veld van diagnostiek én behandeling van het bewegingsapparaat. Samen met de orthopedisch specialist stelt hij een verbeterplan op om actief de klachten te bestrijden. Daar waar nodig wordt operatief ingegrepen, waarbij de patiënt binnen maximaal 14 dagen geopereerd kan worden en kan starten met hersteltraining. Juist door deze samenwerking en unieke samenstelling is het mogelijk om gezamenlijk in hele korte tijd het totale scala van medisch diagnostisch onderzoek tot en met behandeling uit te voeren.
In binnen- en buitenland is Stephan Konijnenberg een veelgevraagd spreker om de grote mogelijkheden van echografisch onderzoek toe te lichten.

Vele (top)sporters melden zich bij SK:Med/Icone nadat zij al door vele medici zijn gezien en de klachten onoplosbaar leken. De unieke diagnostische mogelijkheden met behulp van echografisch onderzoek geven vaak een duidelijk beeld van de werkelijke blessure. Behandeling van de klachten kan direct plaatsvinden en al vele sporters zijn na langdurig blessureleed uiteindelijk door SK:Med van de klachten af geholpen.

Hoogwaardige Technologie

Drs. Konijnenberg beschikt over de meest geavanceerde echo-apparatuur ( Philips iu22) Drs. Konijnenberg heeft zijn specialismen in echografie van gewrichten en cardio-echografie.

Echocardiografie

Naast het bekende ECG of hartfilmpje is het ook mogelijk door middel van echografie in het hart te kijken. Dit pijnloze onderzoek is volstrekt onschadelijk voor de gezondheid en geeft een schat aan informatie over de pompfunctie en de ingewikkelde structuren van het hart. Zelfs het kleinste detail kan met hartechografie in beeld gebracht worden. Zeer nauwkeurig kunnen we bijvoorbeeld de dikte meten van de hartspier en de grootte bepalen van boezems en kamers van het hart. Ook kunnen we eventuele klepafwijkingen registreren. Aan de hand van bewegende beelden op een monitor is een exacte beoordeling mogelijk van de conditie van uw hart. Een dergelijk onderzoek is bestemd voor iedereen die meer wil weten over de conditie van zijn of haar hart. Zeker is dit onderzoek gewenst voor mensen die denken hartklachten te hebben, een te hoge bloeddruk hebben, aan suikerziekte lijden of intensief sport beoefenen. Acuut hartfalen, wat helaas maar al te vaak voorkomt, kan in een groot aantal gevallen door middel van hartechografie vroegtijdig onderkend en behandeld worden.

Zwangerschapsechografie

Binnen het SK:Med-team ook echografisch specialisten werkzaam op het gebied van zwangersschapsechografie. SK:Med is in staat om 3D echo’s te maken met de zeer hoogwaardige apparatuur. Een zwangerschap is spannend en bijzonder en met een pretecho is het mogelijk om meer informatie te krijgen over de voortgang van de zwangerschap  en de baby. De mooiste tijd voor het maken van een 3D echo is tussen de 24 tot 32 weken. De 3D echo is bijzonder omdat het als het ware een fotografische weergave van je kindje geeft. Soms zie je zelfs op wie je kindje lijkt. Via het contactformulier kunt u uw vragon op gezondheidsgebied stellen en wij nemen binnen 24 uur contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Behandeling

Voor al uw sportletsels, spier- en peesaandoeningen kan onderzoek op korte termijn worden ingepland,  een diagnose gesteld worden en een therapie advies gegeven worden zodat u zo snel mogelijk weer uw (top)sport veilig kunt hervatten.
Door samenwerking met het zelfstandig behandelcentrum ICONE voor orthopaedie en sportletsels wordt uw onderzoek en diagnostiek ( röntgen, echografie) volledig vergoed, indien u door uw huisartsen verwezen wordt. SKMED en ICONE hebben contact met alle bekende sportspecialisten in binnen- en buitenland zodat indien nodig externe expertise ingeroepen kan worden. ICONE is gespecialiseerd in arthroscopie (kijkoperaties) v
an alle gewrichten en supergespecialiseerd in de knie (computergestuurde) voorste kruisband operaties. Vele (top)sporters zijn u al voorgegaan. Indien nodig kan tijdens echografie ook een injectie geplaatst worden. Na onderzoek en diagnostiek wordt meteen advies gegeven voor revalidatie. Van belang is dat u zo snel mogelijk weer uw (sport) activiteiten kan hervatten. Dit kan betekenen dat u het beste aangepast gaat trainen, soms met ondersteuning zoals braces  en/of schoenaanpassing, eventueel taping. Voor (sport) bracing kan SKMED u alle Bauerfeind sportbraces leveren op korte termijn.

 

 

Contact

Medisch Centrum Schijndel

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Medisch Centrum Schijndel
 
U kunt ons bereiken via